Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Detta innebär ett starkare skydd av den personliga integriteten och jag vill därför informera Dig som idag är min kund och framtida kunder hur jag gör.

Jag, Carina Smith, Balance Of Nea skyddar och respekterar din integritet vid all kontakt och behandling av dina personuppgifter.
Det innebär ju dock alltid en risk att lämna personuppgifter på digitala kanaler, då det där inte helt går att skydda från intrång.

De personuppgifter jag sparar hos mig är ditt namn, telefonnummer och e-post adress vilka jag förvarar i säkert förvar.
Dessa uppgifter är endast för att jag ska kunna kontakta dig.
Balance Of Nea säljer aldrig personuppgifter till tredje part!

Bokadirekt och mitt kassasystem iZettle har vidtagit åtgärder vilket du säkert redan fått godkänna.

Om Du accepterar detta så behöver du inte göra någonting. Om du däremot vill få dina personuppgifter ändrade och helt eller delvis raderade så maila mig på carina-smith@live.se så ändrar jag detta direkt.
För mer info om detta se:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/